Dia Internacional 2015

Amb l'objectiu de recordar els centenars de milers de catalans que viuen fora del país, demà diumenge, dia 26 d’abril, se celebra el Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2015. Aquest Dia és una iniciativa de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa a una gran part de centres, casals i associacions catalanes de l'exterior. L'any 1998 se celebrà per primera vegada el Dia Internacional de la Catalunya Exterior.

El 4 de març de 1999, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que declarava oficial la Diada, amb el següent text: "El Parlament de Catalunya insta al Govern a establir oficialment la celebració del Dia Internacional de la Catalunya Exterior per Sant Jordi, o el primer diumenge després de Sant Jordi, si aquesta diada no s'escau en diumenge, i en el marc de les seves competències, a donar relleu públic a aquesta celebració". En aquest sentit, el Govern de Catalunya, en la seva reunió del dia 6 d’abril del mateix any 1999, va adoptar l’acord de declaració oficial d’aquesta Diada i des de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea hi dóna ple suport.

Per a la FIEC el Dia Internacional de la Catalunya Exterior 2015 ve enguany clarament marcat per:

1) La millora de la qualitat democràtica pels catalans residents a l'exterior. La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes), les ANC de l'exterior i Catalans al Món hem decidit endegar una campanya, d'ampli abast, per tal de mobilitzar el vot dels catalans residents a l'exterior per tal que cap vot es perdi en les eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel dia 27 de setembre de 2015. Es tracta, per una banda, que els 190.689 catalans residents permanents a l'exterior i inscrits al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) a 1er de març de 2015 puguin exercir els seus drets, de la millor manera possible, malgrat les limitacions que imposa el 'voto rogado' i el pervers sistema de vot a l'exterior imposat per la vigent llei electoral espanyola. Per altra banda, es tracta de facilitar que els molts residents catalans permanents o temporals a l'exterior que no ho han fet es donin d'alta al CERA o a l'ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) de forma que el seu vot no es perdi atesa la dificultat de viatjar al país en la data electoral (a l'abast només d'una petita minoria). Aquesta campanya d'inscripció està, de moment, assolint un èxit significatiu atès que 3.275 nous electors catalans s'han inscrit en el CERA en el que portem d'any. Això representa un augment de 20.171 inscrits entre març de 2014 i març de 2015, i un augment de 34.713 votants (+21,5%) respecte dels 156.976 inscrits que van tenir dret de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. Més informació a http://fiecweb.cat/index.php/noticies/66-mobilitzem-el-vot-exterior. Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país i no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial.

2) La FIEC continuarà donant tot el suport logístic i polític possible a fi que el Registre Voluntari de Catalans i Catalanes Residents a l'Exterior que va posar en marxa el Govern català amb la finalitat de millorar la informació estadística sobre els catalans residents a l'exterior sigui un èxit i, si és el cas, donarà tot el suport a que aquest Registre pugui servir de cens electoral exterior en una eventual Consulta convocada pel Govern català dins un marc legal propi.

3) Millorar la orientació, l'acolliment i les oportunitats pels milers de catalans que estan marxant cap a l'exterior. Prop de 76.000 catalans han abandonat Catalunya des del començament de la crisi el 2008. Les comunitats catalanes de l'exterior s'estan convertint, principalment a Europa, en punts d'acollida i informació per a molts d'aquests catalans. Amb retard es comença a entendre, des de Catalunya, la importància del fenomen i es comencen a adoptar iniciatives per a prestar suport a tota aquesta estructura d'acolliment voluntària que s'ha hagut de posar en marxa des de moltes comunitats catalanes de l'exterior. Es el cas del Pla de Migracions 2016 que inclou la dimensió 'emigració' per primera vegada i la línia de subvencions a activitats d'acollida oberta des de la Secretaria d'Afers Exteriors. La sortida de catalans cap a l'exterior és una situació destinada a durar i cap eufemisme (mobilitat voluntària, curtes estades per millorar les llengües, etc.) no en canviarà la seva naturalesa ni les dificultats que sempre comporta la difícil decisió d'emigrar especialment pel grup que ho fa amb qualificació baixa i en situació d'exhauriment de drets socials a Catalunya. La FIEC ha publicat una Guia 'Emigrar des de Catalunya' disponible a: http://www.fiecweb.cat/docs/EmigrarDesDeCatalunya0314.pdf

Aquesta nova emigració ha augmentat el pes de les franges d'edat més joves (menors de 18 anys) que ja representen prop del 20% de la població catalana resident a l'exterior i que són demandants d'una acció específica pel suport a l'ensenyament de la llengua catalana a aquestes àmplies comunitats infantils, millorant les disponibilitats didàctiques i el professorat format per aquesta tasca a l'exterior.

4) Les dificultats financeres en que es troben moltes comunitats catalanes de l'exterior per les fortes retallades (reducció en un 66% dels fons disponibles a 2010) en els pressupostos de suport a les entitats i al fet que les subvencions de l'any 2014 encara no han estat abonades.

5) El primer de maig de 2015 es compliran tres anys de la lamentable decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de tancar les emissions de TV3CAT. Cap de les suposades mesures per a obrir vies alternatives per a la recepció de la TV Catalana per satèl·lit a l'exterior ha estat implementada i la recepció pels canals existents (portàtils, IPad, etc.) continua sent molt pobre i inestable a la majoria de zones del món. Per a la FIEC continua essent una reivindicació que el senyal satèl·lit de TV3CAT pugui recuperar-se així que les circumstàncies econòmiques ho permetin. No només en l'interès dels catalans de l'exterior sinó també en benefici de la projecció de la imatge de Catalunya per mitjans televisius normals, en un moment clau de la nostra història.

6) Entenem, finalment, que les comunitats catalanes de l'exterior necessiten un nou marc normatiu de relacions amb el Govern català que la Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior ja no compleix. El Govern ha anunciat una nova Llei de la Comunitat Catalana de l'Exterior amb voluntat d'atendre les noves realitats dels catalans de l'exterior que des de la FIEC intentarem millorar esperant el màxim diàleg des de les institucions i esperant que aquesta nova i necessària Llei que s'aprovi abans del final de l'actual legislatura.