Migracions 2014La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) ha presentat avui el seu Informe Migracions 2014. Les dades es basen en els resultats de l'EVR (Estadística de Variaciones Residenciales) que elabora l'INE (instituto Nacional de Estadística) que han estat difoses avui per aquest organisme.
 
Les principals dades de l'Informe Migracions 2014 de la FIEC són:

 

  • Un total de 15.713 ciutadans catalans haurien traslladat el seu domicili des de  Catalunya cap a algun país estranger, i haurien fet la corresponent alta  consular, al llarg de l'any 2014.  
  • El total d'espanyols que haurien fet els mateixos passos per el  canvi de domicili cap a l'estranger seria de 80.141 l'any  2014.  
  • Un total de 67.661 catalans han marxat ha treballar fora de  Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica al llarg del període  2008-2014.  
  • El total, persones de nacionalitat espanyola residents a  Catalunya més persones d'altres nacionalitats residents a Catalunya, que  haurien abandonat Catalunya en el mateix període 2008-2014 és de 682.438  persones.  
  • Segons l'EVR, els destins continentals  principals d'emigració dels catalans a 2014, per continents, van ser: la  Unió Europea (7.151), Amèrica (6.179), la resta d'Europa (1.218), Àsia (666),  Àfrica (321) i Oceania (178).  
  • La desagregació per edats corresponents a l'any 2014 mostraria  que el 34,2% dels que van instal·lar-se a l'estranger a 2014 estan en les  franges d'edat entre 0 i 24 anys (i el 24,7% són menors de 15  anys), però que els majors de 35 anys representen el 41,4%.  
  • A més el fet que el 24,7% d'aquesta emigració sigui menor de 16  anys (3.833 persones) deixa clar el caràcter cada cop més familiar de  l'emigració actual.  
  • Res no fa pensar que l'actual generació migrant tindrà un comportament  diferent respecte del retorn diferent al de les generacions  anteriors.