Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

votAmb data 18 d'octubre de 2016 va tenir entrada al Parlament de Catalunya l’avantprojecte de la Llei de procediment de votació electrònica per els catalans i catalanes residents a l'estranger. En data 30 de maig la FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) va ser convidada a comparèixer davant la ponència que treballa sobre aquest avantprojecte.

La FIEC ha fet arribar a tots els Grups Parlamentaris que integren la Ponència sobre la Llei de vot electrònic un anàlisis sobre les circumstàncies que envolten la discussió d'aquesta llei i sobre el vot electrònic en general. Entenem que el sistema de vot a l'exterior ha de tendir a un cert equilibri entre vot presencial, vot per correu i vot electrònic sense que aquest darrer hagi de ser la única alternativa pels diversos riscos de seguretat i altres que comporta. En el document annex la FIEC analitza aquestes dificultats i formula diverses esmenes a l'articulat de la Llei.