Les entitats i organismes sota signants, representants de la societat civil organitzada a les comunitats catalanes de l'exterior, ens adrecem a vostès ateses les diverses declaracions públiques i privades que amb afirmacions contradictòries hem conegut les darreres setmanes sobre la forma en que el Govern català pensa actuar per a garantir el vot dels catalans residents a l'exterior en el Referèndum sobre el futur de Catalunya previst pel proper diumenge 1 d'octubre de 2017 .... veure PDF adjunt