Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

Vas néixer amb l acapacitat de decidirEl Parlament de Catalunya va aprovar ahir la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació. De manera immediata es va aprovar el Decret 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya (http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=796532&language=ca_ES). En destaquem els punts que afecten directament als catalans residents a l'exterior que desitgin votar en la convocatòria referendària del 1er d'octubre.

 

Cens electoral (article 6 del Decret 140/2017)

El cens electoral que s’utilitza en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya és el que s’hagi tancat el dia 30 de març de 2017 i, en el cas que en aquesta data no s’hagi incorporat la informació corresponent a alguns municipis o dels catalans residents a l’exterior, s’utilitza per a aquests l’última informació disponible.

Vot dels catalans residents a l’exterior (article 17 del Decret 140/2017)

L’article 17 estableix que podran votar els catalans residents a l’exterior que constin inscrits al cens com a tals (és a dir que estiguin inscrits al Registre de Catalans Residents a l'Exterior), i que rebran en el termini màxim de set dies - abans del dia 14 de setembre- des de l’aprovació d’aquest Decret una comunicació del Govern de la Generalitat en virtut de la qual podran sol·licitar exercir el dret de vot. Així, els electors que optin per exercir el seu dret de vot rebran les instruccions i la documentació per fer efectiu el seu vot, que inclourà un document d’identificació personal de l’elector i la papereta de vot.

Es descarta el vot electrònic, amb el qual la Generalitat hi havia treballat. S’especifica que el dret de vot s’exercirà exclusivament per correu postal mitjançant la tramesa d’un sobre dirigit a l’adreça que si li hagi assignat en la comunicació personal rebuda, i que haurà d’incloure el document d’identificació personal de l’elector, una fotocòpia del document d’identificació (DNI o Passaport espanyol), així com un sobre tancat, que contindrà la papereta de votació.

El termini per rebre la documentació i el vot des de l’exterior finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2017 a les 20:00 hores, hora catalana.

Custòdia del vot dels catalans residents a l’exterior (article 18 del Decret 140/2017)

El vot no s’enviarà per correu a Catalunya sinó a la Delegació exterior de la Generalitat que cada elector tindrà especificada en la comunicació que rebrà del Govern. Les Delegacions de la Generalitat a l’exterior assignades a les quals s’haurà d’adreçar la documentació i el vot disposaran d’un procediment de custòdia dels sobres rebuts. Aquest procediment inclourà mecanismes per garantir la recepció i la custòdia segura dels sobres fins el moment de procedir a l’escrutini, així com l’elaboració d’una acta que contindrà el nombre de cartes rebudes.

 

El Registre de Catalans Residents a l'Exterior

Recordeu: si voleu votar des de l'exterior en el Referèndum del 1er d'octubre, només dues solucions: si esteu donats d'alta al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) cal que us doneu d'alta al Registre de Catalans Residents a l'Exterior (http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/registre/). Si no esteu al CERA el millor és que intenteu viatjar a Catalunya el dia de la votació atès que no hi ha temps material per a tramitar l'alta al CERA amb efectes pel 1er d'octubre.

Podeu consultar la pàgina https://www.referendum.cat/ o enviar-nos les vostres consultes a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Som Catalunya Exterior, també som Catalunya.