Veieu el text íntegre del comunicat en el fitxer, en format PDF, adjunt: