Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

La Manifest FIECFederació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa més de setanta Comunitats Catalanes de l'Exterior,
Vol denunciar:
La greu situació financera i el greuge comparatiu que pateixen les comunitats catalanes de l'exterior respecte a altres comunitats d'espanyols residents a l'exterior.

(Cliqueu al damunt de la imatge per obtenir l'article sencer en format PDF)