• Un total de 119.111 catalans, dels quals 16.226 durant l’any 2017, han marxat ha viure fora de Catalunya com a conseqüència de la manca d'oportunitats laborals adequades al llarg del període 2008-2017.
  • Segons aquestes dades un total de 16.226 ciutadans catalans haurien traslladat el seu domicili des de Catalunya cap a algun país estranger, i haurien fet la corresponent alta consular, al llarg de l'any 2017. Això suposa una reducció del 7,5% respecte de 2016 en que es van enregistrar 17.368 canvis de residencia.
  • El total d'espanyols que haurien fet els mateixos passos per el canvi de domicili cap a l'estranger seria de 79.209 l'any 2017 (una reducció del 13% respecte dels 91.059 de l'any anterior).
  • La desagregació per edats corresponents a l'any 2017 mostraria que el 35,0% dels que van instal·lar-se a l'estranger a 2017 estan en les franges d'edat entre 0 i 24 anys (i el 24,1% són menors de 15 anys), però que els majors de 35 anys representen el 41,0%.
  • A més el fet que el 24,1% d'aquesta emigració sigui menor de 16 anys deixa clar el caràcter cada cop més familiar de l'emigració catalana actual.
  • No hi ha procediments estadístics fiables per a estimar el volum de sots-avaluació migratòria que es pot veure molt evident a Europa.

 

Veure el comunicat complet de la FIEC.