Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

L'emigració catalana baixa lleugerament després d'anys de creixements continuats.
139.500 catalans han emigrat a l'estranger entre 2008 i 2018.
Fortes diferències entre les xifres de l'INE i algunes fonts nacionals.
El saldo migratori reflecteix més retorns que sortides a Catalunya

Un total de 139.500 catalans, dels quals 17.064 durant l'any 2018, han marxat ha viure fora de Catalunya com a conseqüència de la manca d'oportunitats laborals adequades i per altres raons al llarg del període 2008-2018.

El total, persones de nacionalitat espanyola residents a Catalunya més persones d'altres nacionalitats residents a Catalunya, que haurien abandonat Catalunya en el mateix període 2008-2018 és de 1.065.015 persones de les quals 60.616 a 2018.

La desagregació per edats corresponents a l'any 2018 mostraria que el 44,5% dels que van instal·lar-se a l'estranger a 2018 estan en les franges d'edat entre 0 i 29 anys (i el 20,8% són menors de 15 anys), i que els majors de 30 anys representen el 45,5%.`

Durant l'any 2018 el saldo migratori de persones de nacionalitat espanyola a Catalunya (diferència entre persones que surten de Catalunya i les que retornen) va ser positiu (més retorns que sortides) en 2.914 persones, inferior al de 2017 que va ser de 3.308 persones.

- Un indicador prou clar del caràcter estructural d'aquesta emigració catalana i de les escasses, ara per ara, possibilitats de retorn és la inscripció al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) malgrat les dificultats del sistema de vot exterior. La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de maig de 2019 i el nombre d'inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 242.781.

Veure aquí el comunicat complet.