La migració de catalans cap a la resta de l'Estat Espanyol en els valors més baixos dels darrers 20 anys
Segons les dades del Padró Municipal d'Habitants, a 1er de Gener de 2019, que ha publicat l'INE (Instituto Nacional de Estadística) espanyol aquest mes d'abril, el nombre de persones nascudes a Catalunya i residents a d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol se situa en 417.651 persones. En els vint darrers anys, període entre 2000 i 2019, les dades del Padró Municipal indiquen que unes 97.000 persones nascudes a Catalunya van traslladar la seva residència a d'altres Comunitats de l'Estat.

A 2019 el nombre de nascuts a Catalunya que van canviar de domicili dins l'estat espanyol va ser de 7.949 en relació a 2014, un valor a l'alça després que entre 2014 i 2016 foren només 1.494 el valor més baix de tota la dècada.

El moviment de sortides cap a d'altres comunitats autònomes sembla indicar que, a diferència amb el que succeeix amb la població catalana enregistrada als consolats que s'ha incrementat molt apreciablement els darrers anys com a conseqüència de la crisi econòmica (més de 120.000 nous inscrits a consolats entre 2008 i 2015), l'Estat espanyol no apareix pels catalans com un destí d'emigració preferent per la recerca d'oportunitats laborals.

Entre 2016 i 2019 els canvis de domicili han tingut Madrid i secundàriament el País Valencià i les Balears com a destinacions principals.
Andalusia (amb 108.286 residents nascuts a Catalunya), el País Valencià (59.429), la Comunitat de Madrid (53.214), Aragó (39.584) i Balears (36.153) són les comunitats autònomes amb més residents nascuts a Catalunya.

Per províncies, incloent com a tals les comunitats uniprovincials, les que tenen més residents nascuts a Catalunya, a 1er de gener de 2019, són: Madrid (53.214), Balears (36.153), València (24.635), Sevilla (21.444), Màlaga (19.010), Castelló (18.738), Saragossa (18.880), Granada (17.685), Osca (15.428), Alacant (15.056), Múrcia (14.731) i Almeria (13.735).
Veure comunicat de la FIEC