Estadística d'emigracióUn total de 85.517 catalans, dels quals 17.856 durant l’any 2015, han marxat ha viure fora de Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica al llarg del període 2008-2015.

L'INE (Instituto Nacional de Estadística) espanyol va donar a conèixer el dia 22 de juny de 2016 els resultats per l'any 2015 de l'Estadística de Variacions Residencials (EVR) corresponents a les altes en un consolat espanyol amb la corresponent baixa en el municipi d'origen. Aquestes xifres són doncs molt representatives del moviment migratori amb caràcter estable atès que, normalment, només aquelles persones que han estabilitzat o tenen sòlides perspectives d'estabilitzar la seva situació en el seu nou país de residència fan totes aquestes gestions administratives. Lògicament les persones amb una situació precària o no estable en el nou país de residència rarament fan tots els passos d'alta consular i de baixa municipal i esperaran el millor moment per a fer-ho. Es possible doncs que algunes de les arribades al nou país reflectides en els moviments consulars a l'EVR no hagin tingut lloc en el mateix any de l'alta consular sinó un o dos anys abans.

Segons aquestes dades un total de 17.856 ciutadans catalans haurien traslladat el seu domicili des de Catalunya cap a algun país estranger, i haurien fet la corresponent alta consular, al llarg de l'any 2015. El total d'espanyols que haurien fet els mateixos passos per el canvi de domicili cap a l'estranger seria de 94.457 l'any 2015 (un augment del 17,8% respecte de l'any anterior).

Això suposa un increment, en el cas català, del 13,6% respecte de 2014 en que es van enregistrar 15.713 canvis de residencia.

Entre els anys 2008 i 2014, període de l'actual crisis econòmica, el total de persones de nacionalitat espanyola que han traslladat el seu domicili des de Catalunya cap a l'estranger és de 85.517.

El total, persones de nacionalitat espanyola residents a Catalunya més persones d'altres nacionalitats residents a Catalunya, que haurien abandonat Catalunya en el mateix període 2008-2014 és de 721.432 persones.
Llegiu el comunicat sencer.