bye bye SpainEl dia 18 de març, l'INE (Instituto Nacional de Estadística), ha publicat les dades del 'Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero' (PERE) tancades a dia 1er de gener de 2015. Aquestes dades de l'INE s’elaboren sobre la base dels registres consulars i inclouen la població inscrita per votar [els que formen part del CERA (Cens Electoral de Residents Absents)] i els menors d’edat.

Segons les dades de l'INE, un total de 242.070 catalans estan inscrits als consolats espanyols d’arreu del món (un augment de 20.626 en un any, el més alt de la història migratòria recent) mentre que la xifra d’espanyols inscrits s’eleva a 2.183.043 (un augment de 124.995 residents en un any, un augment del 6,1%). Aquestes xifres no inclouen les persones que han adoptat la nacionalitat del país d’acollida (de les quals no es difonen dades oficials) ni les segones o terceres generacions catalanes que han adoptat, normalment, la nacionalitat del país d’acollida.


Catalans residents a l'estranger inscrits als consolats espanyols - 2008 a 2014

 

Catalans residents a l'estranger inscrits als consolats espanyols - 2008 a 2014

Font: PERE (Padrón des Españoles Residentes en el Extranjero) - INE.

 

Les dades indiquen un fort augment dels inscrits catalans als consolats espanyols des que es va crear el PERE l’any 2008 (de 144.002 el 2008 a 242.070 ara). Un augment de 20.626 persones en un any (el +9,3%), entre 2013 i 2014, que suposa el més fort augment anual en tota la sèrie històrica, que no pot explicar-se només per millores tècniques de la inscripció o per les adquisicions de nacionalitat espanyola i que confirmen les estimacions de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) respecte de l’augment constant i persistent de l’emigració catalana cap a l’estranger des del començament de l’actual crisi econòmica.

La població del conjunt de l'Estat inscrita als consolats augmenta en 124.995 persones (+6,3%) al passar dels 2.058.048 de 2013 als 2.183.043 de 2014. En tots els casos, afortunadament encara molt lluny de les xifres d'emigració del període 1940/1960.

L’augment de residents catalans a l’exterior (+9,3%) és més de tres punts superior a la mitjana estatal (6,1%).

 

Distribució per sexes i per lloc de naixement

D'aquests 242.070 catalans inscrits al PERE, els únics pels que una anàlisi de dades estadístiques resulta possible, 120.829 (49,9%) són homes i 121.242 (50,1%) són dones.

Per edats: 47.914 (el 19,8%) són menors de 16 anys, 154.790 (63,9%) tenen entre 16 i 64 anys i 39.366 (16,3%) tenen més de 64 anys.

El grup dels menors de 16 anys ha passat del 16.0% de 2009 al 19,8% a 2014 el que sembla indicar que l’emigració afecta, cada cop més, famílies senceres.

El 33,6% dels espanyols residents a l’estranger han nascut a Espanya, el 59,7% en el seu actual país de residència i el 6,3% a d’altres països.

 

Xifres totals de residents fora de Catalunya

A aquests 242.070 catalans enregistrats oficialment cal afegir també els que no estan inscrits

als consolats(que representen segons dades disponibles per alguns països europeus una mitjana del 15% sobre inscrits). Això elevaria el total estimat a unes 278.000 persones. No hi ha xifres precises per a estimar les persones que han adoptat la nacionalitat del seu país d’acollida ni tampoc quantes persones formen les segones i terceres generacions que tenen la nacionalitat del país de residència i que són, a molts països, les que conserven vives i actives moltes de les entitats catalanes de l’exterior. Si, a més a més, es tenen també en compte els catalans residents a d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol que mantenen un vincle amb la comunitat d'origen (pels que una estimació només potser aproximada partint, això sí, de la dada oficial de l'INE de 408.194 nascuts a Catalunya i residents a la resta d'Espanya a 1er de gener de 2014), tot això elevaria la xifra estimada i aproximada de catalans residents a l’exterior a un mínim d'unes 678.000 persones (278.000 a l'exterior i uns 400.000 a la resta de l'Estat).

 

Distribució per continents i països

La majoria dels catalans enregistrats als consolats es troben al continent americà (un total de 121.844) repartits a Argentina (26.498), Mèxic (14.135), Estats Units (13.790), Veneçuela (11.779), Brasil (11.630), Xile (8.440), Equador (7.321), Colòmbia (4.831), Perú (4.090), Uruguai (3.417), República Dominicana (2.483), Cuba (2.315), Canadà (2.038), Costa Rica (1.831), Bolívia (2.129), Panamà (1.274), Guatemala (1.214) i Paraguai (1.072). Hi ha presència catalana a tots els països americans sense excepció. No hi ha augments forts, però si lents i persistents, en el nombre de residents catalans, a l’excepció d’Equador o dels Estats Units, si bé molts joves llatinoamericans de segona generació nascuts a Catalunya i amb doble nacionalitat, retornen però no s’inscriuen als consolats.

A Europa la xifra d'inscrits (109.279) és probablement molt inferior a la real, atès que el lliure moviment de persones a l'espai de la Unió Europea fa que moltes persones no arribin a inscriure's mai als consolats espanyols. Els països amb més inscrits són: França (31.093), Alemanya (16.228), Andorra (14.059), Suïssa (12.685), Regne Unit (11.877), Bèlgica (7.814), Itàlia (4.714), Països Baixos (3.679), Suècia (1.147), Irlanda (945), Portugal (786), Àustria (764), Dinamarca (692), Noruega (678) i Luxemburg (553). També hi ha presència catalana a tots els països europeus sense excepció. Hi destaquen els forts creixements absoluts a 2013 a França (2.156 nous inscrits), Alemanya (2.064) i Regne Unit (1.664) mentre que l’augment percentual és molt significatiu a Luxemburg i Noruega.

A més, un total de 5.832 catalans estan inscrits a consolats d'Àsia (dels quals 1.082 a Xina, 665 a Filipines, 595 a Emirats Àrabs Units i 360 al Japó), 2.709 d'Àfrica (dels quals 878 al Marroc i 297 a Sudàfrica) i 2.218 d'Oceania.

 

Els 12 Estats amb més població catalana enregistrada als consolats

Els 12 Estats amb més població catalana enregistrada als consolats

Font: PERE (Padrón des Españoles Residentes en el Extranjero) - INE.

 

Les dificultats per a tenir bones estadístiques sobre la població exterior

El 'Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero' (PERE)és un registre administratiu on consten les persones que tenen la nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta la seva única nacionalitat, viuen habitualment a l'estranger i el seu municipi d'inscripció és a Catalunya. Aquestes persones, registrades a les oficines consulars, només es consideren veïnes del municipi català a efectes electorals: en cap cas formen part de la població oficial del municipi. El PERE es constitueix sobre la base de les dades del Registre de Matrícula de cada Oficina Consular o Secció Consular de les Missions Diplomàtiques espanyoles que trameten al Instituto Nacional de Estadística (INE) la informació per l’elaboració i manteniment d’un fitxer central d’espanyols residents a l’estranger.

Malauradament la inscripció consular no és obligatòria a Espanya i, encara més en un context de forta precarietat laboral per part de moltes persones que emigren, són molts els que no fan la inscripció consular que molts mesos (o anys) després de la seva emigració, un cop han estabilitzat la seva situació, i alguns no l’arriben a fer mai. Les dificultats per a exercir el dret de vot a l’exterior amb el pervers i antidemocràtic sistema del ‘voto rogado’ tampoc són cap incitació a la inscripció consular. Malgrat que, sense cap dubte, el PERE sots-avalua el nombre total de residents catalans o espanyols a l’estranger (sobre tot a Europa) és, a falta d’altra font, el millor instrument estadístic a la nostra disposició.

 

Els residents catalans a l’exterior i el dret de vot

El PERE inclou tots els residents catalans o espanyols a l’exterior de totes les edats. Els majors de 18 anys inscrits al PERE passen a formar part automàticament del CERA (Cens Electoral de Residents Absents).

La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de febrer de 2015 i el nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot, se situa en 189.438. Això representa un històric augment de 1.268 persones en un mes (el mes passat va ser de 1.246), un augment de 18.920inscrits entre febrer de 2014 i febrer de 2015, i un augment de 33.462 votants (+20,9%) respecte dels 156.976 inscrits que van tenir dret de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012.

Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país. Aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial.

EL CERA és el cens que permet als catalans de l’exterior poder votar en els diversos processos electorals en que tenen dret a fer-ho (eleccions generals, eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions al Parlament Europeu i referèndums convocats per l’Estat). Les condicions de vot, tal i com va quedar de manifest en les darreres eleccions al Parlament Europeu, són desastroses atesa la baixa qualitat democràtica de la LOREG (Llei orgànica de règim electoral general) amb el pervers sistema del 'voto rogado' que va fer que únicament el 1,4% dels inscrits catalans podessin votar en les eleccions al Parlament Europeu el passat 25 de maig.

El procés de reforma de la LOREG es preveia que estès enllestit per les eleccions autonòmiques de maig de 2015 però l’interès dels grups parlamentaris sobre el tema al Congrés de Diputats sembla escàs i podria no estar enllestit fins a les eleccions generals de novembre de 2015. No sabem encara sota quina llei electoral votarem el proper 27 de setembre i si, malauradament, ho farem encara amb el pervers sistema del ‘voto rogado’.

Tot i així, és important que tots els catalans de l’exterior que vulguin votar en els diversos processos electorals previstos per 2015 es donin d’alta, quan abans millor, en el Registre de Matrícula Consular en el seu consolat o Ambaixada per tal de ser donats d’alta al CERA i poder votar en aquests futurs, i decisius, processos electorals (eleccions plebiscitàries al Parlament de Catalunya i altres).

Des de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) conjuntament amb les ANC (Assemblea Nacional Catalana) a l’exterior i Catalans al Món s’acaba d’endegar una campanya de mobilització de la inscripció al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) i a l’ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) per tal que ningú es quedi sense votar en les decisives eleccions del 27 de setembre siguin quines siguin les condicions de vot.

El passat 2014 el Govern català va crear el 'Registre de Catalans i Catalanes Residents a l'Estranger'. El registre és una eina útil per un millor coneixement estadístic dels catalans de l'exterior si bé no podrà, en cap cas, substituir al PERE. Al mateix temps, pot tenir utilitat en el marc del que pugui disposar la Llei de Consultes No Referendàries (si algun dia es pot posar en marxa) per a facilitar la participació electoral dels catalans de l'exterior en futures consultes.

 

El Pla de Ciutadania i Migracions 2013-2016 del Govern català inclou, per primera vegada, l’emigració des de Catalunya

La Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya ha endegat el Pla de Ciutadania i Migracions 2016 que inclou, per primera vegada, la dimensió emigratòria de la sortida dels catalans cap a l’exterior com un dels eixos del Pla. Entre altres coses el nou Pla reforçarà la col·laboració entre les entitats i institucions a Catalunya que presten assessorament als candidats a l’emigració i les entitats catalanes de l’exterior que present els primers serveis d’acollida.

En aquest marc, el Departament d’Ocupació i Empresa ha posat en marxa el portal MONCAT dedicat a l’orientació pels candidats a l’emigració en col·laboració amb les comunitats catalanes de l’exterior.

Per tal de contribuir a orientar als qui volen marxar de Catalunya la FIEC ha preparat, en el marc de les accions del Pla, la publicació 'Emigrar des de Catalunya. En què haig de pensar? Quines són les coses que cal que tingui en compte?”com a una eina d’ajuda als candidats a l’emigració.

Des de la FIEC continuarem fent l'esforç de mantenir les comunitats catalanes de l'exterior i

l'opinió pública catalana informades, sobre la base de les dades oficials publicades per l'INE, sobre la realitat demogràfica i migratòria dels catalans a l'exterior. Pensem que el nivell d'atenció que rep aquesta situació objectiva de descapitalització intel·lectual i laboral que pateix Catalunya per part del Govern de Catalunya i per part de la majoria de forces polítiques, sindicals i socials és encara insuficient.

Veure la publicació 'Emigrar des de Catalunya. En què haig de pensar? Quines són les coses que cal que tingui en compte?’

http://www.fiecweb.cat/index.php/noticies/16-destacats/37-emigrar-des-de-catalunya

Veure l'Informe FIEC sobre Migracions 2013 a:

http://www.fiecweb.cat/index.php/noticies/46-13-185-catalans-van-abandonar-catalunya-l-any-2013-i-s-han-inscrit-als-consolats-espanyols-d-arreu-del-mon-el-total-de-catalans-que-han-abandonat-catalunya-des-del-comencament-de-la-crisis-a-2008-es-ja-de-51-948

Portal MONCAT del Departament d’Ocupació i Empresa del Govern català

http://moncat.gencat.cat/es