Junta

Màrius Vendrell (São Paulo)
President

Jordi Gairin (Luxembourg)
Vicepresident per Europa

Albert Masquef (Madrid)
Vicepresident per l’estat espanyol

Joan Morales (San Francisco)
Vicepresident per Amèrica del Nord

Esther Barnet (La Plata)
Vicepresidenta pel Con Sud d’Amèrica

Pasqual Masfurroll (Costa Rica)
Vicepresident per Centreamèrica i Carib

Montserrat Marí (Osaka)
Vicepresidenta per Àsia, Àfrica i Oceania

Roser Maresma (Brussel.les)
Secretària General

Carlos Morales (Bogotà)
Tresorer

Antoni Montserrat Moliner (Luxemburg)
Vocal d’estudis i anàlisis

Carmina Munté (Londres)
Elisenda Bujoms (Stuttgart)
Victor Rovira (Lisboa)
Mireia Semís (Saragossa)
Josep Puig Boo (Buenos Aires)
Mercè Porqueres (Paranà)
Christian Costa Woith (Quito)
Hellena Cardús (Houston)
Vocals territorials

Sergi Marzábal (Catalans al Món)
Xavier Tudela (IPECC)
Juli Peña (Colles castelleres de l’exterior)
Vocals per entitats associades